glava joomla 3 4 nova3

Podaljšano bivanje OŠ Valentina Vodnika, pravila in protokol sodelovanja s starši


1. Podaljšano bivanje traja do 16.30. Po pouku je kosilo, neusmerjen in usmerjen prosti čas, pedagoški mir, interesne dejavnosti idr.

2. Pedagoški mir je od 15. 00 do 15. 45 (zaradi usmerjenih pedagoških dejavnosti tudi za 1. razred). V času pedagoškega miru, naj otroci ne bi zapuščali učilnic, razen v izjemnih primerih.

3. V času pedagoškega miru izvajamo domačo nalogo. Če je učenec prej zapustil učno uro, za delo ni bil ustrezno motiviran, ali je moral dokončati dopoldansko delo, ne zagotavljamo, da bo naloga v celoti opravljena. Od staršev pričakujemo, da otrokom dnevno pregledujete domače naloge in izkažete zanimanje za njihovo delo. Želimo, da učenci prevzamejo odgovornost za izvajanje domačih nalog in spodbujamo samostojnost tako pri opravljanju nalog kot iskanju ustrezne pomoči.

4. Ko pridete po otroka v razred, potrkate, pokažete, po katerega otroka ste prišli, zaprete vrata in počakate nanj zunaj, da ne motite procesa v oddelku. Otrok mora nato obvestiti učitelja o odhodu iz šole (očesni stik, pozdrav).

5. Starši ne zamujate. Prihod po otroka po 16.30 uri se zabeleži.

6. Oblika sporočanja starša učitelju podaljšanega bivanja je zaradi dokumentiranja obvezno pisna, na listu, če: je vezana na spremenljive odhode otroka domov ali odhod otroka s
staršem sošolca. Vse drugo se obvešča po beležki.

7. Starši pisno obvestijo učitelja podaljšanega bivanja o vseh dejavnostih otroka, ki so vezane na čas v šoli do 16. 30 in jih izvajajo zunanji izvajalci znotraj ali zunaj šole.

8. V šoli imamo notranje in zunanje mentorje interesnih dejavnosti. Slednji učence prevzamejo in jih tudi pripeljejo nazaj (kadar se učenec vrne v razred do 16. 30).

9. Starši vse prijavnice zunanjih izvajalcev posredujete klubom/društvom in NE učiteljem v šoli. Starši morate biti osebno obveščeni s strani zunanjih izvajalcev, če dejavnost odpade, predvsem v primeru, če poseže v čas po 16. 30 uri.

10. Uporaba mobilnih telefonov je v šoli prepovedana. S tem je mišljena prepoved uporabe tudi na šolskem dvorišču, hodnikih, v avli, jedilnici, straniščih in ne le v učilnicah.

11. Po šoli otroci hodijo v copatih. V copate/čevlje se preobuvajo v avli šole. Med zunanjimi dejavnostmi se copate hrani v vrečki za copate in košari oddelka v avli šole. V primeru, da učenec pozabi copate, hodi po šoli bos.

12. Otroci in starši pri odhodu iz šole in morebitnem jemanju vrečke za copate iz košare, poskrbite oz. preverite, da se ostali copati in košara pospravijo nazaj na svoje mesto.

13. Pri kosilu učitelji spodbujamo otroke k pravilni uporabi jedilnega pribora in spoštovanju hrane. Dobrodošla podpora pri tem doma.

14. Spodbujamo, da se učenci čim bolj sami naučijo reševati težave. Zato učence v primeru sporov najprej usmerimo k umirjanju in nato k razjasnjevanju nastalih okoliščin z vsemi udeleženci spora ter pri tem nudimo ustrezno podporo.

15. Izgubljena in pozabljena oblačila bomo po določenem času odstranili.

16. Igrače in vse reči prinešene od doma, so nezaželjene. Aktiv učiteljic in učiteljev OPB

TISK DOKUMENTA

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..