PREDSTAVITEV ZA STARŠE  BODOČIH PRVOŠOLČKOV

VPIS 1 R 2019VPIS V 1. RAZRED
Na podlagi 44. Člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12- ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.
Starši morajo vpisati v 1. razred osnovne šole otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let.

Za šolsko leto 2020/2021 je obvezen vpis otrok, ki so rojeni med 1. 1. 2014 in 31. 12. 2014.
Vpis bo potekal v pisarni šolske svetovalne službe na Adamičevi 16:
v torek, 11. 2. 2020 in v sredo, 12. 2. 2020
• od 8.00 do 12.00 in
• od 16.00 do 19.00.

Ob vpisu je zaželena prisotnost otroka. Starši morate k vpisu prinesti otrokov osebni dokument.

Informacije o vpisu prvošolcev na spletni strani Mestne občine Ljubljana:
(POVEZAVA NA DOKUMENT)

ŠOLSKI OKOLIŠ
Starši morate vpisati otroka v osnovno šolo v tistem šolskem okolišu, v katerem ima otrok prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.
V skladu z 48. Členom Zakona o osnovni šoli lahko starši vpišete otroka v šolo izven šolskega okoliša v katerem prebivate (v drugo šolo), če obe šoli s tem soglašata.

ŠOLSKI OKOLIŠ OŠ VALENTINA VODNIKA (seznam ulic in hišnih številk)

FOTO


Pomembno je:
• da starši vpišete otroka v šolo v njegovem matičnem šolskem okolišu,
• na izbrano šolo pa, če želite, naslovite pisno vlogo, v kateri navedete razloge za prešolanje. (VLOGA ZA VPIS V 1. RAZRED)

 

 

  • 1

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..