Obveščamo vas, da je skladno z Zakonom o šolski prehrani ministrica s sklepom določila novo ceno malice, ki v šolskem letu 2021/2022 znaša 0,90 EUR.

Čeprav so cene živil v vzgojno-izobraževalnih zavodih v sklopu javnih naročil nižje, kot so maloprodajne cene na trgu, je verižni dvig cen živil v desetletnem obdobju tolikšen, da pomembno vpliva na ceno malice. Pri tem je pomembno, da morajo v sklopu javnih naročil za prehrano v vzgojno-izobraževalnih ustanovah šole upoštevati zahteve kakovosti živil, obenem pa zakonodaja šolam nalaga sodelovanje z lokalnimi pridelovalci hrane in opredeljuje zeleno javno naročanje, saj si želimo, da bi učenci in dijaki uživali zdravo in kakovostno hrano.

Nova cena začne veljati s 1. septembrom 2021.

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada RS 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.
Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21, 200/21 in 2/22) se je spremenil tako, da izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za učence. Izjema velja za učence, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, razen kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev. Ti učenci se morajo v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli.

Učencem prav tako ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če:
– izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene (to pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni), ali
– predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne le 15, kot je veljalo doslej.
Dopolnjen je tudi 3. člen odloka, tako da jasneje določa izjemo od določbe, ki predpisuje, da osebam, ki so mlajše od 12 let, ni treba izpolnjevati pogoja PCT. Oba odloka začneta veljati 19. 1. 2022.

Razredniki vas bodo sproti obveščali, kdaj je prišlo do visokorizičnega stika v oddelku, tudi zardi potrebnega vsakodnevnega samotestiranja.

Glede na to prosimo, da vaš otrok javi razredniku spremembo, na podlagi katere mu ni potrebno samotestiranje.

Zaenkrat natančnejših informacij nimamo. Ko jih dobimo, vas bomo seznanili z njimi.

Ljubljana, 18. 1. 2022 Ravnateljica:

Vesna Žagar Gabrovšek, l. r.


  • 1

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..