Tutorstvo logo z napisemSpoštovani starši!

Obveščamo vas, da na šoli v letošnjem šolskem letu deluje oblika prostovoljne medvrstniške pomoči oz. tutorstvo. Tutorstvo je organizirana prostovoljna oblika učne in medsebojne pomoči, ki jo nudijo tutorji (učenci višjih razredov) tutorandom (sošolcem, vrstnikom ali mlajšim učencem) pri usvajanju različnih učnih vsebin. Tutorje pri njihovem delu usmerja mentor tutorstva, učitelj Gregor Žagar. Tutorji o svojem delu vodijo dnevnik tutorstva in poročajo na mesečnih tutorskih sestankih. Ure tutorstva se izvajajo enkrat tedensko ali po potrebi med prostimi urami ali v času podaljšanega bivanja. V primeru, da vaš otrok še želi postati prostovoljec tutor ali morda potrebuje pomoč pri učenju, se lahko obrne na mentorja tutorstva ali na razrednika.

Med pomembne cilje tutorske pomoči štejemo predvsem povezovanje učencev na šoli, širjenje prostovoljstva med učenci, uvajanje učencev razredne stopnje na predmetno stopnjo, nudenje brezplačne učne pomoči in s tem zmanjšanje potreb po inštrukcijah (finančna razbremenitev staršev).

  • 1
  • 2

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..