Pri izbirnem predmetu ASTRONOMIJA bodo učenci letos spoznali sklop Daljnogledi in planeti:
- zgradba daljnogledov in teleskopov
- opazovanje nočnega neba, razlikovanje planetov od zvezd s prostim očesom
- planetologija - lastnosti planetov, tvorbe, primerjave ...
- zgodovina astronomije
- novejše raziskave ...

Izbirni predmet ASTRONOMIJA je sestavni del devetletnega osnovnošolskega izobraževanja v 7., 8. in 9. razredu. Učenec lahko obiskuje predmet eno, dve ali tri leta, odvisno od njegovih interesov.
Predmet je sestavljen iz treh zaokroženih tematskih vsebin, vsaka se bo obravnavala kot enoletni sklop:
· SONCE, LUNA IN ZEMLJA
· DALJNOGLEDI IN PLANETI
· ZVEZDE IN VESOLJE

Vsebine enoletnih sklopov se vsebinsko dopolnjujejo, možno pa je, da se učenci seznanijo samo z enim enoletnim sklopom ali pa katerega preskočijo.
Učenci:
· načrtujejo in izvajajo preprosta opazovanja;
· se naučijo uporabljati zvezdno karto;
· razvijajo mišljenje s pripravo opazovanja in analizo pridobljenih ugotovitev;
· razvijajo sposobnost abstraktnega mišljenja;
· razvijajo kritičen in toleranten odnos do okolice ob spoznavanju mej svojih spoznanj s pomočjo različnih virov znanja: učbenikov, revij, elektronskih virov in enciklopedij.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..