ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE - POVEZAVA

Izbira poklica oz. srednje šole je pomembna odločitev vsakega devetošolca. Pri izbiri je pomembno, da upoštevate svoje interese, sposobnosti (umske in telesne), osebnostne lastnosti, učne navade in tudi šolske ocene. 

V pomoč vam bo, če raziskujete in si pridobite čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o šolah, poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja. 

Zavedamo se pomembnosti odločitev učencev v tej starosti, zato vam bomo na tej poti pomagali.

Šolska svetovalna služba skupaj z učitelji in razredniki informira učence in starše o poklicni orientaciji. O izbiri poklicne poti se bomo pogovarjali na razrednih urah, preko različnih dejavnosti boste spoznavali programe, šole in značilnosti različnih poklicev. Sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje, Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, Obrtno zbornico, Zdravstvenim domom, srednjimi šolami, dijaškimi domovi. Na šoli ponujamo možnost individualnih svetovalnih razgovorov, informiramo vas in tudi starše ter vas vodimo skozi celoten postopek, vse do vpisa v željeno srednjo šolo. Pomagali vam bomo tudi pri ugotavljanju sposobnosti, interesov in namer in vseh morebitnih dilemah in vprašanjih, ki se vam bodo zastavljala.

Vse dobro na poti odločitve vam želim!

Katarina Granda,

svetovalna delavka

Kontakti, kjer sem dosegljiva vsak dan do 15.00 ure:

030 720 582

01 50 07 186

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zbrane informacije o karierni orientaciji in vpisu v SŠ, ki so bile predstavljene staršem v mesecu septembru.
  • Značilnosti karierne orientacije na naši šoli
  • Časovnica aktivnosti in okviren rokovnik
  • Dejavniki poklicne izbire
  • Smernice za pogovor  
  • Smernice za iskanje prave poti oziroma kako preverimo že odločeno
  • Vrste programov in splošni pogoji za vpis
  • Vrste gimnazij
  • Štipendije
  • Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
•Informacije na spletni strani MIZŠ  

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/ 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/    – vpis v srednje šole (novosti o vpisu, razpis za vpis, merila, informacije o srednješolskih programih…).

Karierno središče – Zavod RS za zaposlovanje - ponuja vrsto brezplačnih storitev in aktivnosti za brezposelne, druge iskalce zaposlitve, učence, dijake, študente in delodajalce. Z namenom spodbujanja zaposlovanja in zagotavljanja podpore pri poklicni izbiri in kariernem razvoju.

https://www.ess.gov.si/ncips/cips

•Na portalu dijaski.net so zbrane mnoge uporabne informacije o programih, postopku vpisa, štipendijah, srednjih šolah…

https://dijaski.net/srednje-sole/vpis-v-srednje-sole

Za izbiro nadaljnjega šolanja vam je na strani spletnega servisa za poklicno izobraževanje Moja izbira  na voljo pregled poklicnega in strokovnega ter tehniškega izobraževanja (opisi poklicev in SŠ programov).

https://www.mojaizbira.si

Predstavitveni portal slovenskih srednjih šol

https://slovenskesrednjesole.si/

Aplikacija KamBi mladim približuje inženirske poklice

https://www.inzenirji-bomo.si/sl/kambi/ 

Iskalnik srednješolskih programov

https://dijaski.net/srednje-sole/iskalnik-srednjesolskih-programov 

Zakon o štipendiranju (Zštip-1)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

https://www.srips-rs.si/

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..