KLAVIATURA IN RAČUNALNIK 1

Povezava klaviatur z računalnikom prinaša nove zvočne in glasbeno-izrazne možnosti na področju inštrumentov s tipkami. Pomembno področje pa predstavlja smiseln ter ustvarjalen izbor zvokov in zmožnosti inštrumenta ter oblikovanja tona.
Predmet traja eno leto po 35 ur letno (enkrat tedensko). Izvaja se ga v računalniški učilnici in na terenu (snemalni studio, radijska in televizijska hiša).
Učenci v 7., 8. ali 9. razredu začnejo s prvim delom programa (KLAVIATURA IN RAČUNALNIK I). Po opravljenem prvem delu je v 8. oz. 9. razredu mogoče izbrati nadaljevanje z naslovom KLAVIATURA IN RAČUNALNIK II.
Cilji predmeta:
• seznanjanje z inštrumentom
• razvijanje melodičnega, ritmičnega in harmonskega posluha
• razvijanje izvajalske spretnosti
• spoznavanje skladb različnih glasbenih zvrsti
• spoznavanje računalniškega zapisa glasbe
• ustvarjanje glasbe

Pri predmetu bomo uporabljali računalnike, igrali na klaviature, oblikovali zvok, igrali v skupinah, ustvarjali glasbo ob pomoči računalnika, spoznavali glasbene elemente ter ocenjevali in vrednotili glasbo.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..