nemscina

NEMŠČINA (za učence 4., 5., 6. razreda)

Namen učenja nemščine kot drugega tujega jezika v 4., 5., 6. razredu je pridobitev osnov tujega jezika ter s tem dobre podlage za nadaljnje učenje v višjih razredih.
Pouk nemškega jezika bo prilagojen starostni stopnji otrok. Učenci se bodo usposabljali za praktično rabo nemščine ob podpori slovnice, ki je osnova za učenje tujega jezika. Poudarek bo na govornem sporočanju. Pouk bo temeljil na individualnem delu učencev, na delu v dvojicah oz. skupinah (igranje vlog, predstavitve , plakati…).

 

Pouk bo potekal v učilnici..
Osnova za ocenjevanje bo:
- ustno ocenjevanje,
- aktivno delo učencev,
- igra vlog,
- pisni izdelki.
Smiselno je, da drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in jim ne bi predstavljalo prevelikega napora.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..