NEMŠČINA

Ob primernem predznanju lahko učenec z učenjem začne tudi v 8. ali 9. razredu . Po enem ali dveh letih učenja nemščine lahko tudi izstopi. Pomembno je, da lahko učenci, ki uspešno zaključijo osnovno šolo, kjer so tri leta obiskovali nemščino kot izbirni predmet, v gimnaziji nadaljujejo z nemščino po tako imenovanem modulu B, to je nadaljevalni drugi jezik.
Pri izbirnem pouku nemščine v osnovni šoli poteka delo predvsem v dvojicah in skupinah, učenci imajo možnost prevzemanja in igranja vlog, da si pridobijo samozavest, ki je potrebna za samostojno izražanje mnenj. Metode so take, da učence spodbujajo k praktični uporabi jezika, učitelj/jica njihove napake spodbudno popravlja, jih razloži, učencem pa daje tudi možnost, da napake popravljajo med seboj. Pouk slovnice je podpora pri praktični uporabi jezika. Pouk je naravnan tako, da učenci razumejo, kar slišijo in preberejo, znajo tvoriti preprosta ustna sporočila in le-ta tudi zapisati.
Na naši šoli poteka pouk v učilnici, ki je opremljena z grafoskopom, TV sprejemnikom, CD predvajalnikom in občasno z računalnikom. Šolska knjižnica je opremljena z nemškimi slovarji, slovnicami, knjigami in revijami. V okviru predmeta bomo ob koncu šolskega leta za učence in učenke, ki so obiskovali izbirni predmet nemščina, organizirali obisk ustreznih ustanov (npr. Nemška čitalnica), prireditev in enodnevni izlet v Nemčijo ali Avstrijo.

Zakaj naj bi izbral-a nemščino?
- ker bom znal-a še en tuji jezik, kar je dandanes zelo pomembno
,
- ker je eden izmed uradnih jezikov EU,
- ker jo govori v Evropi kot materni jezik okrog 100 milijonov ljudi,
- ker je to jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako oddaljenih Nemcev in Švicarjev,
- ker lahko že po dobri uri vožnje pridem v neposreden stik z njo in jo uporabim v praksi (v trgovinah, na ulici ...),
- ker se je bom poleg šolskega učenja učil-a tudi tako, da bom gledal-a nemško govoreče televizijske programe,
- ker bom spoznal-a nemško govoreče dežele,
- ker spadata Nemčija in Avstrija med naše najpomembnejše gospodarske partnerice,
- ker bom imel-a ustrezno predznanje in bom v gimnaziji lahko nadaljeval-a z učenjem nemščine kot nadaljevalnega drugega tujega jezika,
- ker nam sploh ni tako tuj jezik, saj v pogovornem jeziku uporabljamo številne besede nemškega izvora (laufen – »laufati«, putzen – »pucati«, die Flasche – »flaša«, die Zeit – »cajt«, das Frühstück – »fruštek«),
- ker je znanje tujih jezikov vse bolj pomembno: Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš.

Namen tega izbirnega predmeta je pridobiti čim več znanja in s tem ustvariti lepo izhodišče za nadaljnje učenje nemščine na gimnaziji oz. srednji šoli.

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..