Tekmovanja-za-naj-razred Spoštovani starši!

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o snovni šoli določa pouk neobveznih izbirnih predmetov (NIP), ki se je začel izvajati v šolskem letu 2014/ 15.

Šola lahko za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Za učence tretje triade (7.- 9. raz.) pa samo pouk drugega tujega jezika.
Pouk drugega tujega jezika obsega dve uri tedensko, ostalim predmetom je namenjena ena ura na teden.
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih predmetov tedensko.

Znanje učencev se pri teh predmetih tudi ocenjuje. Pri ocenjevanju so ti predmeti izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.
Prisotnost učenca pri predmetu se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti razredniku.
Menjava neobveznega izbirnega predmeta:
Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja skozi celotno triletje, torej od 4. do 6. razreda.

Ponudb NIP za šolsko leto 2021/ 2022:
• Za učence 2. triletja:
NEMŠČINA (4., 5., 6. razred)
RAČUNALNIŠTVO (4., 5., 6. razred)
ŠPORT (4., 5., 6. razred)
UMETNOST (Likovno ustvarjanje- 4. razred)
(Ples- 5., 6. razred)
TEHNIKA (4., 5., 6. razred)
• Za učence 3. triletja:
NEMŠČINA – nadaljevalna (7., 8., 9. razred)

Kratke predstavitve neobveznih izbirnih predmetov si lahko preberete na spletni strani šole.

Šola samostojno organizira in oblikuje učne skupine, skladno s predpisanimi normativi, za vsako šolsko leto posebej. V skupini je lahko največ 28 učencev, najmanj pa 12 učencev. Število skupin je omejeno, zato upoštevajte rok prijave.

Prosimo vas, da se s svojim otrokom pogovorite o prednostih in tudi obveznostih, ki jih prinaša odločitev, da bo vključen v neobvezni izbirni predmet.

O roku za prijavo na NIP boste pravočasno obveščeni. Učenci bodo predhodno prejeli prijavnice (začetek maja 2021).

Pripravila:
Polona Lipovec, šolska pedagoginja

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..