FRANCOŠČINA (za učence 4. razreda) BONJOUR ET BIENVENUE À TOUS!

Pouk francoščine kot drugega tujega jezika za 4. razrede je v novem šolskem letu na naši šoli novost.

Francoščina je romantična in melodična, predvsem pa je jezik diplomacije in eden od treh delovnih jezikov Evropske unije ter uradni jezik v 25 državah sveta. Mi ga bomo spoznavali na zabaven in prijeten način ob pomoči avdio in videovizualnih sredstev predvsem skozi igro, kjer učenci osvajajo ustno in pisno sporazumevanje. V pomoč nam bo čudovit učbenik namenjen tej starost otrok, ki bo popestril dogajanje z didaktičnimi vajami.

Pouk bo prilagojen starostni stopnji otrok. V začetnih stopnjah bo poudarek na govornem sporočanju.

Drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet naj predvsem izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in jim ne bi predstavljalo prevelikega napora.

Učitelj francoščine:
Damijan Vehar

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..