OBDELAVA GRADIV - LES

Obdelava lesnih gradiv je predmet, pri katerem učenci pridobivajo osnovna teoretična in praktična znanja iz obdelave lesnih gradiv.

Učenci spoznavajo les in ostala gradiva ob oblikovanju in izdelavi uporabnih predmetov. Na ta način spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv, izbirajo ustrezna orodja in stroje. Ob obdelavi gradiv se naučijo pravilno poimenovati in varno uporabljati posamezna orodja, stroje, zaščitna sredstva in spojne elemente. Ob načrtovanju si krepijo ustvarjalno samozavest in prostorske prestave. Ob izdelavi učenci odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delo v skupini in urijo ročne spretnosti.

Predmet se izvaja v kabinetih tehničnega pouka ter delavnici.

Ocenjevanje poteka ob pripravi tehnične dokumentacije in izdelavi izdelkov. Ocenjuje se učenčevo znanje, razumevanje, spretnost, kvaliteto izdelka.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..