IZBIRNI PREDMET: ŠPORT ODBOJKA

ODBOJK2Z izbrani programi uresničujemo splošne cilje izbirnih predmetov:
• Skrb za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje (splošna kondicijska priprava, kakovostno preživljanje prostega časa, ravnovesja med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, sposobnost prenašanja naporov, kompenzacija negativnih učinkov sodobnega življenja, zdrava prehrana, skrb za telesno držo in skladno postavo.
• Usvajanje in spopolnjevanje športnih znanj.
• Krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase.
• Oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje k medsebojnem sodelovanju, spoštovanju športnega obnašanja, strpnosti in sprejemanju drugačnosti).
• Razumevanje pozitivih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih športnih navad.
• Pozitivno doživljanje športa, ki krepi posameznika.
Za vadbo odbojke na izbirni vsebini ni pomembno dobro znanje odbojkarskih elementov (predznanje smo že usvojili pri urah športne vzgoje). Odbojko bomo izvajali v telovadnici, kjer bomo imeli odlične pogoje za delo. Vadili bomo na dveh odbojkarskih igriščih z ustreznimi in modernimi rekviziti ter pripomočki.
Poudarek dela bo predvsem na spopolnjevanju osnovnih in specialnih tehničnih elementov odbojke. Vadili in nadgradili bomo:
• zgornji in spodnji odboj
• spodnji in zgornji servis
• napadalni udarec
• blok
• povezava servis – sprejem servisa
• povezava udarec – sprejem udarca
Pri taktiki igre se bomo naučili različnih sistemov igranja:
• taktika igre male odbojke
• taktika igre velike odbojke (sistem 6:0 in 4:2)
• pravilne postavitve igralcev v obeh sistemih


ODBOJKA1Organizirali bomo medsebojne turnirje, kjer boste nastopali v vlogi igralcev trenerjev sodnikov in organizatorjev. Tekme in organizacijo bomo posneli na kamero in se kasneje prijetno zabavali ob gledanju posnetkov. Vse elemente igre bomo skupaj s teorijo spremljali in analizirali na video posnetkih. Skupaj si bomo ogledali člansko žensko ali moško odbojkarsko tekmo.
Skrbeli bomo še za:
• telesni razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti
• spoznavanje pravil odbojkarske igre v vseh sistemih igranja
• spoštovanje omenjenih pravila igre
• razumevanje vpliva odbojke na organizem
• spodbujanje medsebojnega sodelovanja in zdrave tekmovalnosti
• spoštovanje pravil športnega obnašanja – fair playa
Medpredmetna povezava:
• biologija – spremljanje in delovanje človekovega telesa v gibanju in mirovanju (uporabljali bomo ure Polar za spremljanje srčnega utripa z izpisom na računalnik).
Ocena pri odbojki bo sestavljena in praktičnega in teoretičnega dela:
• teoretičen del: izdelava skupinske seminarske naloge (vsebina bo poljubna glede na predelano snov iz odbojke)
• praktični del: ocenjevanje elementov odbojkarske igre

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..