raCunalnistvo neobvezniZakaj izbrati neobvezni izbirni predmet

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).
V nekaterih državah (Anglija, Avstralija, Estonija, Slovaška …) so računalništvo uvedli kot obvezni predmet v osnovnih šolah. V Sloveniji računalništvo ni obvezni predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo vseeno lahko pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja.
Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen in koristen. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje strokovnjakov s področja računalništva, zato je lahko neobvezni izbirni predmet prvi korak na poti h kreativni in zanimivi zaposlitvi.

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci:

- pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje,
- razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,
- spoznavajo strategije reševanja problemov,
- razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,
- razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
- krepijo pozitivno samopodobo,
- izdelujejo igrice, zgodbe, animacije …
- računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način in ne le za »izgubljanje časa«.

Predstavljajte si korenito spremembo, ki bi se lahko zgodila v nekaj letih … Namesto zdolgočasenih otrok, kjer zdolgočaseni učitelji učijo učence uporabljati Word in Excel, bi lahko imeli 11-letnike, ki bi znali napisati preprosto 2D animacijo … 16-letni učenci bi /…/ znali napisati lastne aplikacije za pametne telefone.

Michael Gove
angleški sekretar za izobraževanje
11 Januar 2012
http://bit.ly/w0FNvW

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..