ŠPANŠČINA

Razdalje so vedno krajše. Meja skoraj ni več. Pa vendar obstajajo. Takšne in drugačne. Včasih nam stojijo na poti k zastavljenim ciljem. Lahko pa jih že zgodaj prestopimo. In si odpremo pot. Saj ...svet je lahko velik ali majhen. Odvisno od vsakega posameznika. Španščina je namreč drugi svetovni jezik po številu govorcev, takoj za angleščino.

Z učenjem španščine lahko začne učenec v 7. 8. ali 9. razredu.
Cilji:
- učenci znajo uporabljati španski jezik kot sredstvo sporazumevanja,
- razvijajo spretnosti branja in poslušanja – iz danih besedil izluščijo posamezne informacije, razumejo glavne misli sporočila,
- razvijajo govorne spretnosti – znajo se predstaviti, povprašati po osebnih podatkih, opisati svojo družino in kraj, povedati, kaj počnejo v prostem času, kateri šport imajo radi, znajo opisovati, pripovedovati, izražati svoja razpoloženja, predlagati, prositi in dajati navodila,
- razvijajo pisne spretnosti – napišejo krajša sporočila, razglednice, pisma, dialoge, na enostaven način izrazijo svoje misli in zanimanja,
- spoznavajo temeljne strukture španskega jezikovnega sistema in jih znajo uporabljati v sporočilne namene,
- spoznavajo kulturo špansko govorečih narodov.

Pouk poteka v učilnici in občasno v šolski knjižnici.

Učitelj znanje učencev sproti preverja (ustno in pisno) s preizkusi znanja, domačimi nalogami, anketami, učenčevimi mapami. V vsakem konferenčnem obdobju pa učitelj znanje tudi ocenjuje pisno in ustno.

Pouk španskega jezika bo potekal v učilnici, opremljeni z ustreznimi pripomočki za poučevanje tujega jezika. Potekal bo v prijetnem in sproščenem vzdušju, saj bo temeljil na sodobnih metodah poučevanja, ki vključujejo različne igre, dialoge, delo v parih ali manjših skupinah. Sprva bo delo potekalo vodeno, kasneje pa bodo učenci vedno bolj samostojni v učnem procesu, v katerem je vloga učitelja predvsem mentorstvo.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..