ŠPORT ZA ZDRAVJE

PRAKTIČNE IN TEORETIČNE VSEBINE

SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA
Vaje za vzdrževanje in razvoj različnih pojavnih oblik moči, hitrosti, koordinacije gibanja, gibljivosti in vzdržljivosti (individualni programi).
ATLETIKA
Vaje za spopolnjevanje tehnike teka, skokov in metov . Fartlek, dolgotrajnejši teki in izleti v naravi.
PLES
Družabni plesi svetovnega plesnega programa - začetna stopnja - in različni programi aerobike.
KOŠARKA
Spopolnjevanje tehničnih in taktičnih elementov in igra 4:4 s centrom na en koš in s centrom na dva koša. Učenje sodniških znakov in pravil igre.
ODBOJKA
Spopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov, učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov.
Igra 6:6 na skrajšanem ali normalnem igrišču. Učenje sodniških znakov in pravil igre.

SPLOŠNE TEORETIČNE VSEBINE IN MEDPREDMETNE POVEZAVE


DOBRO POČUTJE IN ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (gibanje, higiena, uravnotežena prehrana, kajenje, alkohol, droge, preparati, ki vsebujejo hormone, pomen socialnega okolja)

MEDPREDMETNE POVEZAVE: biologija, kemija, slovenščina, etika in družba
razvoj in spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti (moč, hitrost, gibljivost, koordinacija gibanja, vzdržljivost) in pomen gibalne učinkovitosti medpredmetne povezave: biologija, kemija


SPOŠTOVANJE PRAVIL ŠPORTNEGA OBNAŠANJA pri vadbi, tekmovanju in spremljanju prireditev medpredmetne povezave: etika in družba
pomen koristnega preživljanja prostega časa z vidika zdravja in druženja medpredmetne povezave: biologija
varovanje okolja medpredmetne povezave: biologija, geografija, etika in družba

Z izbranimi programi uresničujemo splošne cilje izbirnih predmetov:

• skrb za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje (splošna kondicijska pripravljenost, kakovostno preživljanje prostega časa, ravnovesje med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, sposobnost prenašanja naporov, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja, zdrava prehrana, nadomeščanje izgubljene tekočine, skrb za telesno držo in skladno postavo);
• osvajanje in spopolnjevanje športnih znanj;
• krepitev občutka samozavesti in zaupanja vase;
• oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, spoštovanju športnega obnašanja, strpnosti in sprejemanju drugačnosti);
• razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih športnih navad;
• pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika.

Telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti
• razvijati gibalne (predvsem moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi
• z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo
• opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost
Osvajanje in spopolnjevanje novih športnih znanj
• seznaniti se z novimi športi, ki so pomemben del sodobne športnorekreativne ponudbe.
Seznanjanje s teoretičnimi vsebinami
• razumeti odzivanje organizma na aerobno in anaerobno obremenitev, telesno ali psihično preutrujenost in druge stresne dejavnike.
• spoznati različne tehnike sproščanja,
• razumeti pomen redne spremljave telesne teže in ravni gibalne ter funkcionalne učinkovitosti.
Čustveno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja.
• oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in prostem času, telesna nega, zdrava prehrana, nadomeščanje izgubljene tekočine)
• izoblikovati posameznikovo samopodobo na področju doživljanja in dojemanja svojega telesa,
• spodbujati medsebojno sodelovanje in spoštovanje različnosti,
• razviti kulturen odnos do narave in okolja,
• doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..