tehnika Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv.
Učenci delajo samostojno in v skupini.

SPLOŠNI CILJI PREDMETA:

Učenci:
- spoznajo vlogo, pomen in uporabno vrednost papirja, lesa ter umetnih snovi v vsakdanjem življenju,
- raziščejo primere predmetov iz teh gradiv,
- oblikujejo zamisel za uporaben predmet in ga načrtujejo,
- izberejo ustrezna gradiva za izdelavo izdelka in utemeljijo izbiro,
- izdelajo izdelek iz ustreznih gradiv, preverijo njegovo funkcionalnost in predlagajo dopolnitve,
- uporabijo ustrezna orodja, pripomočke in postopke za obdelavo določenih gradiv (npr. merjenje, zarisovanje, striženje, rezanje, gubanje, spajanje, sestavljanje za papir),
- pri delu skrbijo za osebno varnost, varnost drugih in ustrezno zaščito delovnega prostora.

Teoretično znanje učencev se bo preverjalo sproti ob učenčevi ustni predstavitvi izdelka.

Sproti bodo ocenjeni tudi rezultati učenčevega dela, kot so: izdelki, konstrukcije, skice, tehnična in tehnološka dokumentacija. Ocena vključuje estetski videz, uporabnost, obvladovanje obdelovalnih postopkov, odnos do dela, samostojnost in upoštevanje pravil varnosti pri delu.

Izvajalka predmeta:
Anita Brolih, učiteljica tehnike in tehnologije

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..