foto umetnostUMETNOST- LIKOVNO USTVARJANJE ( za učence 4. razreda 2022-2023)

Umetniško izražanje je človekova potreba, ki je vezana na ustvarjalnost in inovativnost.

Likovno ustvarjanje je namenjeno navdušenim mladim likovnim ustvarjalcem. Predmet spodbuja njihovo kreativnost in vzbuja radovednost. Učenci se z umetnostjo sproščajo, razvijajo likovne interese in pozitiven odnos do umetnosti ter kulture. Z ustvarjalnim izražanjem gradijo tudi odnos do okolja in pri tem osebnostno rastejo.

TEMA PTICA

Učenci že znane likovne prvine (črta, pika, ploskev, barva…) oblikujejo v nove skladne celote in jih povezujejo z izbrano temo. Sami ugotavljajo, da z likovnimi materiali in orodji lahko ustvarjalno izdelajo novo likovno podobo. Motiv PTICA je rdeča nit, ki povezuje likovna dela od preprostih elementov do bolj zahtevnih stvaritev. Ptice prikažejo z različnimi likovnimi elementi in ugotavljajo, da se ti predmeti lahko uporabijo tudi na drugih področjih umetnosti (dekoracija prostora, dekoracija uporabnih izdelkov, plakati…).
Preko različnih vsebin bodo učenci:
• ob rokovanju z likovnimi materiali in orodji razvijali motorično spretnost in občutljivost,
• ustvarjali likovne izdelke v različnih likovnih tehnikah (poudarek bo na oblikovanju izdelkov iz gline),
• z oblikovanjem kiparskih volumnov razvijali kiparski odnos in občutenje likovnega prostora,
• razvijali zmožnost opazovanja, domišljije, čuta za lepoto,
• razvijali zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del.
Pouk bo potekal v učilnici in likovni delavnici.
Likovna dela učencev bodo ocenjena, po dogovorjenih in vnaprej razloženih kriterijih. Vrednotil se bo tudi estetski videz izdelka, obvladovanje obdelovalnih postopkov, odnos do dela.

STROŠKI za nakup materiala za ustvarjanje so predvideni stroški 10 evrov.

Izvajalka predmeta:
Vida Kraljič Kržič, učiteljica umetnosti

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: UMETNOST – PLES
(5. in 6. razred)

PLES
Neobvezni izbirni predmet umetnost - ples je namenjen učenkam in učencem, ki želijo pridobiti novo plesno znanje ali nadgraditi že obstoječega, ter ustvarjati z gibom in glasbo.
Spodbujali bomo ustvarjalnost s sestavljanjem lastnih plesnih koreografij in se ob glasbi in dihalnih tehnikah tudi sproščali.

Spoznali bomo osnove:
-  športnega plesa: standardni ples (angleški valček, tango) in latinskoameriški ples (samba, rumba, cha cha cha…);
- modernega plesa (pop, hip-hop in jazz, orientalski, indijski, afriški ples).
Zajeli bomo še folklorno dejavnost, s katero strmimo k ohranjanju kulturne dediščine.
Učenci/-ke:
- spoznavajo telo kot inštrument za plesni izraz ter izgrajujejo pozitivno samopodobo (spoštovanje svojega telesa in samozaupanja);
- razvijajo plesno kulturo in sposobnost vrednotenja plesa ter s plesom povezanih umetnosti;
- razvijajo kontrolo gibanja, koncentracijo, gibalni spomin in fizično kondicijo;
- usvajajo osnovne prvine plesa ter različne plesne tehnike;
- spoznavajo osnove različnih praktičnih in teoretičnih zvrsti plesa;
- razvijajo sposobnost za individualno in skupinsko gibno ustvarjanje;
- estetsko poustvarjajo plesno kompozicijo na določeno temo.

Pri plesu zahtevnost gibov in vsebino plesa prilagajamo razvojnim značilnostim učencev. Ura je vedno sestavljena iz ogrevanja telesa, plesne tehnike, ustvarjalnega dela in sproščanja.
Tudi kakšen plesni nastop (neobvezno) se vsake toliko lahko prikrade v naš načrt.

Izvajalka predmeta:
Sara Kotroman, učiteljica umetnosti- ples

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..