VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

»Učni pripomočki«, ki jih bodo učenci potrebovali pri pouku:
• dobra voljo, mali črtni zvezek
CILJI:
Učenci:
• razumejo družbeno odvisnost nastanka in razvoja organiziranih oblik za zaščito in reševanje ob nesrečah;
• razumejo potrebo po organiziranju različnih reševalnih služb in vlogo posameznikov v njih;
• razvijajo kritično mišljenje;
• spoznajo in razvijajo spretnosti in veščine;
• razvijajo vrednote.

naravne nesrece2VSEBINA PREDMETA:

Učenci in učenke bodo pri VPN spoznali vrste nesreč, se seznanili z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, spoznali zaščito in reševalno orodje ter opremo, znali ukrepati ob požaru, potresu, poplavah.., bili pripravljeni na reševanje sebe in ljudi v okolici. Izvajali bodo praktične vaje in sodelovali z gasilci, reševalci in Centrom za zaščito in reševanje na Igu.

IZVEDBA PREDMETA:
Izvajanje predmeta bo potekalo v računalniški učilnici in na terenu (Gasilska brigada Ljubljana, PGD Šiška....).
OCENJEVANJE:
Predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5.
Posebnosti predmeta: Učenci se pri praktičnem delu delijo v skupine (12 - 15 učencev).
Dobrodošli vsi, učenci in učenke, ki vas zanima reševanje iz objektov, katere je zajel požar, potres, poplave, vabljeni tisti, ki vas zanima uporaba in rokovanje z gasilnimi aparati...pridite, ne bo vam žal in s skupnimi močmi bomo pripravljeni na nevarnosti, ki prežijo na nas!!!

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..