VERSTVA IN ETIKA

Verstva in etika je izbirni predmet družboslovnega izobraževanja ter dopolnitev in razširitev znanj, ki jih učenci dobijo pri obveznih predmetih. Verstva in verske tradicije v zgodovini in danes ter njihovo poznavanje so pomembna za posameznikov osebnostni in intelektualni vrednostni razvoj.
Zlasti je pomembno krščanstvo, ki je na različnih ravneh sooblikovalo našo civilizacijo in kulturo skupaj z drugimi duhovnimi in nazorskimi usmeritvami.
Svobodno gibanje ljudi in odprtost idej omogoča tudi boljše poznavanjje verstev in tradicij ter spoštovanje različnih verskih in neverskih nazorov.
Predmet ne predvideva povezanosti etike samo z verstvi, etiko je treba razumeti v smislu poznavanja in razumevanja moralnih razsežnosti medčloveških odnosov in življenjsko pomembnih vprašanj. Pouk naj učencem pomaga razumeti pomen verskih in etičnih vprašanj ter izoblikovanja osebnostnega odnosa do njih, ne pa pri tem navajati k prevzemanju določenih verskih nazorov.

Splošni cilji predmeta:
• pridobivanje objektivnega znanja in razgledanosti
• razvijanje sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji identiteti
• razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi in biti pripravljen na dialog v reševanju konfliktov
• razvijanje zmožnosti etične presoje in pripravljenosti za (so)odgovornost zase, druge ljudi in naravo
• pridobivanje kritičnega odnosa do religij in religijskih tradicij
• spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnh civilizacij, posebej krščanstva v evropski kulturi, in oblikovanju slovenskega naroda
• priprava na kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami ter priprava učencev za kritičen in konstruktiven vstop v pluralno družbo

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..