Osnovna šola Valentina Vodnika, Ljubljana, Adamičeva 16 na podlagi 4. člena Pravilnika o splošnih pogojih oddajanja šolskih prostorov v najem (v nadaljevanju pravilnik) z dne 19. 8. 2017, objavlja

JAVNI RAZPIS
za oddajo šolskih prostorov v najem in uporabo za šolsko leto 2023/2024

1. Predmet razpisa: oddaja šolskih prostorov v OŠ Valentina Vodnika za šolsko leto 2023/24.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
na razpis se lahko prijavijo društva, klubi, organizacije in fizične osebe, v primeru več prijav na isti termin se določi prednostni vrstni red na podlagi 7. in 8. člena pravilnika.

3. Rok za prijave:
Pisne prijave v okviru razpisa oddajte na naslov: OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana, Adamičeva 16, po e-pošti na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ali osebno v tajništvu šole od 21. 8. 2023 do 1. 9. 2023.
Vloga je priloga pravilnika, ki je objavljen tudi na spletni strani OŠ Valentina Vodnika

Izbira uporabnikov se bo opravila predvidoma do 15. septembra 2023.

Seznam uporabnikov s termini uporabe premoženja v najemu, bo določil Svet zavoda OŠ Valentina Vodnika.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na sedežu Osnovne šole Valentina Vodnika (tel.: 01/5007 150 ali 041/426 734).

Predsednica Sveta zavoda: Ravnateljica:
Viktorija Cin, l. r. Vesna Žagar Gabrovšek, l. r.

PRILOGE:

1. JAVNI RAZPIS (tisk)

2. VLOGA ZA NAJEM (tisk)

3. PRAVILNIK O ODDAJI ŠOLAKIH PROSTOROV (tisk)

4. CENIK NAJEMA PROSTOROV

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..