SOS LOGOZAVOD LOGOPOLLETNO POROČILO INOVACIJSKEGA PROJEKTA

1. Osnovni podatki o projektu:
Naslov projekta: Na metli potujemo in raziskujemo (SOS – School OutSide) ali O naravi naravnega učenja v naravi ali učilnici
Leto začetka projekta: 2013
Vodja projekta: Renata Filipič
Prijavitelj projekta: OŠ Valentina Vodnika Ljubljana
Strokovni konzulent: mag. Natalija Gyorek, dr. Natalija Komljanc


Povezava na spletni naslov, kjer je IP predstavljen:
PREDSTAVITEV PROJEKTA

FOTOGALERIJA

2. Raziskovalno vprašanje:
Na kakšen način opolnomočiti učitelje v smeri ugotovitev zadnjega akcijskega kroga?

3. Cilj projekta:
Opolnomočenje učiteljev za izvajanje SOS aktivnosti.

4. Opis dosedanjih aktivnosti:
Primeri SOS aktivnosti: osnovno opismenjevanje v gozdu – na rjuho položimo vse črke abecede – učenci gradijo zbirko predmetov iz gozda na posamezno črko in hkrati graf iz kamenčkov o pogostosti pojavljanja posamezne črke; gradijo tloris stanovanja, celice, notranjo zgradbo lista, cveta; zunanjo zgradba žuželk in pajkovcev; destilacijsko kolono iz naravnih materialov; raziskujejo drevesne vrste in spomladanske cvetlice ob orientaciji; delovanje gugalnice (vzvod); potok (hitrost, fizikalne in kemijske lastnosti); hitrost različnih predmetov (sami izdelajo padalo) pri padcu z določene višine; poklice, sadje in zelenjavo na bližnjem trgu …
Tako otroci zadihajo z vsemi pljuči, uporabijo pri učenju vsa čutila in aktivirajo male sive celice do te mere, da začutijo lepoto učenja, kar je pomemben predpogoj za vseživljenjsko učenje in, v nadaljevanju, za uspešnost ter zadovoljstvo pri opravljanju poklica. Kot včasih, naravno, ko smo se, kot večina živalskih mladičkov, največ naučili skozi igro. Se še spominjate?
- Aktivnosti smo, na t. i. preboju na 4. raven raziskovanja, predstavili tudi našim mednarodnim partnerjem v okviru projekta YEMA – Young Europeans on the move by active teaching and learning in širši javnosti. Predstavitve se je udeležilo 29 članov mednarodnega YEMA tima ter 7 zunanjih predstavnikov institucij, ki jih tovrstna didaktika zanima. Preboja so se udeležili predstavniki NIJZ, PeF, GIS in IJŠ. Na predstavitvi v Mostecu so naši učenci sodelovali v 12 SOS aktivnostih skozi celo vertikalo. Vsi opazovalci so izrazili navdušenje nad aktivnostmi, ki jih izvajamo. Menili so, da premikamo meje slovenske in evropske didaktike.
Razširjanje projekta smo v mesecih oktobru, novembru in decembru izvajali skozi različne predstavitve SOS aktivnosti in video retrospektivo in razstavo foto utrinkov v okviru šolskega projekta Zelena prestolnica – moja učilnica znotraj Zelene prestolnice 2016 na info Točki.Zate in na OŠ Riharda Jakopiča. Prav tako smo se udeležili okrogle mize na konferenci EDUVISION decembra 2016, na kateri smo aktivnosti znotraj SOS in YEMA predstavili kot možnost za udejanjanje VIRT. Navdušili smo tudi regijske vodje Zdravih šol, ki smo jim SOS aktivnosti in aktivnosti znotraj YEMA predstavili na njihovem srečanju v Ljubljani februarja 2017, ter gospodarstvenike znotraj AmCham, Komisija za delo in izobraževanje, marec 2017.

5. Dosedanja spoznanja in ugotovitve:
Učenje in poučevanje za nove generacije učencev v 21. stoletju:
Osnovni dve aktivni metodi učenja oz. poučevanja ter kombinacija obeh ter podporne metode, pristopi in oblike učenja v čimbolj raznolikih učnih okoljih (učilnica, lekarna, pekarna, park, tržnica, gozd, stopnišče, stolpnica, dom upokojencev ...) sta vključeni v vse SOS aktivnosti. Te se izvajajo praviloma izven učilnice, ni pa pogoj, saj le-to lahko spremenimo v gledališče, trgovino, bolnico, laboratorij, …).
Kot je zaslediti, je količina uporabljene metode odvisna od predmeta, je pa tudi v umetniških predmetih zaželeno učenje z raziskovanjem ter obratno, pri naravoslovnih predmetih doživljanje ob prebranem umetniškem besedilu ali v vonju lipovih cvetov. Mnoge aktivnosti so medpredmetno in medgeneracijsko načrtovane. Glej skico.

6. Potrebna oblika pomoči za dosego cilja:
Da, svetovanje, podpora in usmerjanje obeh konzulentk.

7.Viri:
Poleg že omenjenih virov iz prejšnjih poročil navajam še:
O naravi učenja [Elektronski vir]: uporaba raziskav za navdih prakse / ur. Dumont, H., Istance D. in Benavides F.; [prevedli Sentočnik S. ... et al.]. - 2. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013.
Priročnik za učenje in igro v gozdu: Zbirka gozd eksperimentov/ ur.: Vilhar, U. in Rantaša B.; GIS, Ljubljana, 2016.
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3780-8.
https://www.plymouth.ac.uk/uploads/production/document/path/7/7634/Transforming_Outdoor_Learning_in_Schools_SCN.pdf.
https://www.gov.uk/government/news/englands-largest-outdoor-learning-project-reveals-children-more-motivated-to-learn-when-outside.

Odgovorni nosilec projekta
Vesna Žagar Gabrovšek

Vodja projekta
Renata Filipič

Ljubljana, 28. 2. 2017

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..