POUK V_NARAVIV letošnjem šolskem letu, 2016/17, že četrto šolsko leto uvajamo pedagoško novost Pouk izven učilnice (School OutSide – SOS). Inovacijski projekt SOS - SchoolOutSide, prijavljen na ZRSŠ izvajamo znotraj Mreže gozdnih vrtcev in šol, razvijamo četrto leto. V projektu želimo učencem ponuditi aktivne metode učenja (raziskovalno-eksperimentalni pristop, metoda dela z modeli, mentorski učenci...) izven učilnice (bližnji gozd, park, muzej, inštitut, tovarna…), ki je med-predmetno in celo nad-predmetno močno povezan ter spodbuja učenje, ki smo ga ljudje navajeni že od nekdaj. V današnji svet ekranov in odtujenosti od narave vnašamo spremembo sloga poučevanja in na ta način vplivamo na sedeč slog življenja.

Aktivnosti SOS smo v treh letih raziskovanja predstavili tako strokovni javnosti na nacionalnem in mednarodnem nivoju, kot tudi odločevalcem v šolstvu. Tako trenutno s skupaj štirimi projektnimi partnerji sodelujemo v projektu Young Europeans on the Move by Active Teaching and Learning - YEMA.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..