logo ethika MALIETHIKA – POUČEVANJE ETIKE IN VREDNOT V ŠOLAH

Cilj projekta ETHIKA je razviti izobraževalna sredstva in širiti inovativne prakse v šolskem izobraževanju na področju etike in vrednot z uporabo kritičnega mišljenja in filozofije pri otrocih. V projektnih aktivnostih želimo najprej ugotoviti, kakšno je dejansko stanje na tem področju, in definirati potrebe in pričakovanja učiteljev vseh predmetov.


Glavna vodila projekta so:
-  povečati sodelovanje med prakso, raziskovanjem in politiko na EU ravni in v nacionalnih okvirih;.
-  osredotočanje na poučevanje in privzgajanje etike in vrednot kot osnove za aktivno družbeno udeležbo, za sposobnost kritičnega mišljenja, za zaposljivost, za oblikovanje kritične avtonomne osebe kot temelja civilne družbe.

Cilji projekta so:
- promocija inovativnih praks v šolskem izobraževanju na področju etike in vrednot, razvijanje in spodbujanje personaliziranih učnih pristopov, sodelovalnega učenja in kritičnega mišljenja;

- razvijanje odprtih učnih virov in učnih metod z namenom spodbujanja profesionalnega razvoja tistih, ki delajo oziroma so aktivni na področju šolskega izobraževanja z zvečanjem obsega in kvalitete začetnega in nadaljnjega izobraževanja;
- oblikovanje dokumenta o poučevanju etike in vrednot v izobraževanju v EU kot vodila, ki naj bi spodbujalo zavedanje EU politike o pomembnosti moralnih obvez in družbenih vrednot za povečevanje moči njenih izobraževalnih struktur v sistemu vrednot, ki jih podpirajo vsi relevantni deležniki;
- razvijanje odprtih izobraževalnih virov – izobraževalni material in pripomočki, vključno z vodiči o moralnih dilemah, o reševanju konfliktov, kritičnem razmišljanju, z etično podporo posameznim subjektom – v šestih različnih jezikih;
- pilotno izobraževanje, delavnice, preizkušanje v šoli.
Prednosti in novosti projekta so:
- izhaja iz potreb učiteljev – projekt se začenja z vprašalniki in intervjuji z učitelji, ki bodo sami povedali, česa si najbolj želijo oziroma kaj potrebujejo;
- osredotoča se na dialog in kritično razmišljanje;
- vključuje najnovejša spoznanja na področju moralnega razvoja otrok.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..