Dostop do ovrednotenih preizkusov NPZ in dosežkov za učence 6 in 9. r in njihove starše.

Dostop do ovrednotenih preizkusov in dosežkov posameznega učenca bo omogočen prek spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro in številko EMŠO, in sicer od 1. do 3. junija 2021 za učence 9. razreda in od 7. do 9. junija 2021 za učence 6. razreda. Spletna stran bo dostopna od 8. ure zjutraj prvega dne do 20. ure zvečer zadnjega dne vpogledov.

Učenci pri vpogledu v šoli in doma s starši do svojih preizkusov dostopajo prek iste spletne strani. Šole pa lahko poleg tega do dosežkov vseh svojih učencev dostopajo tudi prek eRica (spletna aplikacija Dosežki učencev pri NPZ ali E-arhiv preizkusov in dosežkov NPZ), kjer je mogoč prikaz učencev po predmetih in/ali razredih.
Učitelji, ki ob vpogledu v ovrednotene preizkuse skupaj z učencem ugotovijo morebitne napake pri točkovanju posameznih nalog, podatke o teh učencih in preizkusih (ime in priimek oz. šifra učenca, predmet, naloga in opis napake) posredujejo ravnatelju.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..