ROKOVNIK

VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE

šolsko leto 2021/22

Rokovnik OŠ VV

JANUAR, FEBRUAR
AKTIVNOST KDAJ
   
Rokovnik, vprašalnik o poklicni poti oktober - januar
Individualni svetovalni razgovori z učenci in starši November - februar
Posredovanje podatkov o devetošolcih na MIZŠ Do 11. 1. 21

Sejem izobraževanja in poklicev Informativa 2021 - online

22. in 23. 1. 2021
Elektronska objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove (MIZŠ) Do 22. 1. 21

Seznanitev staršev in učencev z vsebino in značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ,

navodila za vpis

februar 2021

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

12. in 13. 2. 2021

MAREC, APRIL
AKTIVNOST KDAJ
Prijava k opravljanju preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za vse, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (Š) in Ekonomska gimnazija (Š) Do 4. 3. 21
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti Med 11. in 20. 3. 21
SŠ posreduje potrdila o opravljenem preizkusu oziroma o izpolnjevanju vpisnega pogoja za športne oddelke Do 26. 3. 21
Individualna pomoč ob postopku prijavljanja marec
PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE ZA Š. L. 2021/22 do 2. 4. 21
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (MIZŠ) 8. 4. 21
Javna objava sprememb obsega vpisa (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v SŠ (MIZŠ) Do 16. 4. 21

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ

do 22. 4. 2021

Svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijave za vpis na drugo srednjo šolo

med 8. in 22. 4. 2021
MAJ, JUNIJ
AKTIVNOST KDAJ

Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih

mest v SŠ, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)

do 21. 5. 2021

Srednje šole pisno obveščajo prijavljene kandidate o omejitvah vpisa

do 27. 5. 2021

OŠ posredujejo podatke o zaključnih ocenah 9. razreda in dosežkih pri NPZ

do 14. 6. 2021 do 14h

Razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih na NPZ

15. 6. 2021

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol). Na šolah z

omejitvijo vpisa kandidati še ne bodo vpisani, prinesli bodo samo dokazila o

izpolnjevanju vpisnih pogojev – spričevala iz 7., 8. in 9. razreda)

med 16. in 21. 6. 2021 do 14h

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka. Seznanitev kandidatov, ki niso bili

uspešni v 1. krogu, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv

do 21. 6. 2021 do 15h
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na spletni strani (MIZŠ)

do 21. 6. 2021 do 16h

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka.

Vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega postopka

do 24. 6. 2021 do 15h

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 29. 6. 2021 do 15h

Informiranje učencev in staršev glede Javnega razpisa za dodelitev Zoisove

štipendije

junij 2021
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka do 30. 6. 2021 do 14h
JULIJ, AVGUST
AKTIVNOST KDAJ
Objava prostih mest za vpis na SŠ po 2. krogu (MIZŠ) do 1. 7. 21
Vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta do 31. 8. 21
Oddaja vlog za štipendije avgust 2021

O vseh pomembnih informacijah v posameznih fazah vpisnega postopka bomo učence in starše sprotno obveščali.

Pomembni datumi, ki so povezani z NACIONALNIM PREVERJANJEM ZNANJA:

NPZ SLOVENŠČINA 4.5.2021
NPZ MATEMATIKA 6.5.2021
NPZ BIOLOGIJA 10.5.2021
Šola seznani učence z dosežki  
Vpogled v ovrednotene naloge NPZ, morebiten ugovor 1.- 3. 6.   2021
Obvestila o dosežkih učencev pri NPZ 15.6.2021

Pripravila: Katarina Granda

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..