umetnost vidaUMETNOST- LIKOVNO USTVARJANJE ( za učence 4. razreda)

Umetniško izražanje je človekova potreba, ki je vezana na ustvarjalnost in inovativnost.

Likovno ustvarjanje je namenjeno navdušenim mladim likovnim ustvarjalcem. Predmet spodbuja njihovo kreativnost in vzbuja radovednost. Učenci se z umetnostjo sproščajo, razvijajo likovne interese in pozitiven odnos do umetnosti ter kulture. Z ustvarjalnim izražanjem gradijo tudi odnos do okolja in pri tem osebnostno rastejo.

TEMA PTICA

Učenci že znane likovne prvine (črta, pika, ploskev, barva…) oblikujejo v nove skladne celote in jih povezujejo z izbrano temo. Sami ugotavljajo, da z likovnimi materiali in orodji lahko ustvarjalno izdelajo novo likovno podobo. Motiv PTICA je rdeča nit, ki povezuje likovna dela od preprostih elementov do bolj zahtevnih stvaritev. Ptice prikažejo z različnimi likovnimi elementi in ugotavljajo, da se ti predmeti lahko uporabijo tudi na drugih področjih umetnosti (dekoracija prostora, dekoracija uporabnih izdelkov, plakati…).
Preko različnih vsebin bodo učenci:
• ob rokovanju z likovnimi materiali in orodji razvijali motorično spretnost in občutljivost,
• ustvarjali likovne izdelke v različnih likovnih tehnikah (poudarek bo na oblikovanju izdelkov iz gline),
• z oblikovanjem kiparskih volumnov razvijali kiparski odnos in občutenje likovnega prostora,
• razvijali zmožnost opazovanja, domišljije, čuta za lepoto,
• razvijali zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del.
Pouk bo potekal v učilnici in likovni delavnici.
Likovna dela učencev bodo ocenjena, po dogovorjenih in vnaprej razloženih kriterijih. Vrednotil se bo tudi estetski videz izdelka, obvladovanje obdelovalnih postopkov, odnos do dela.
STROŠKI za nakup materiala za ustvarjanje so predvideni stroški 5 evrov.

Izvajalka predmeta:
Vida Kraljič Kržič, učiteljica umetnosti

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..