neobvezni izbirni predmet port v 2 vi obdobju o nŠPORT (za učence 4., 5., 6. razreda)

Neobvezni izbirni predmet šport vključuje vsebine, ki so prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.) in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. Tako omenjeni predmet dopolnjuje osnovni program šport in s tem daje pomembno spodbudo za oblikovanje življenjskega sloga, ki se oblikuje prav v obdobju odraščanja.
Učenec bo s pomočjo kakovostne, dovolj intenzivne in varne športne vadbe izboljšal svojo gibalno kompetentnost, tako da bo:
– ustrezno gibalno učinkovit glede na svoje značilnosti in stopnjo biološkega razvoja;
– usvojil nekatere nove spretnosti in znanja, ki mu bodo omogočala varno in odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih pri pouku in v prostem času;
– razumel pomen vsakodnevnega gibanja in športa ter njunih vplivov na oblikovanje dejavnega življenjskega sloga.

Pouk športa se bo izvajal v telovadnici in na prostem. Kadar bo smiselno, se bodo ure združile v večjo celoto (npr. floorball, namizni tenis, badminton, baseball, frisbee).

Osnova za ocenjevanje bodo:
– napredek v gibalnih spretnostih ob upoštevanju individualnih sprememb v telesnem in gibalnem razvoju,
– razumevanje športa in njegovih vplivov,
-uporaba znanj v različnih okoliščinah.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..