Skupina za vidno učenje

Na šoli že četrto leto deluje Skupina za vidno učenje, v kateri so zbrani učitelji, raziskovalci lastne prakse. Skupina se izobražuje na področjih formativnega spremljanja in vidnega učenja. Učitelji se srečujejo mesečno in izmenjujejo primere dobre prakse, dvakrat letno pa izvedejo srečanje z zunanjimi svetovalci s področja formativnega spremljanja in vidnega učenja. Učitelji kot učeča se skupnost pripravljajo medkolegialne hospitacije ter zbirajo gradivo, ki ga delijo s kolektivom.

S formativnim spremljanjem učitelji učencem omogočajo soustvarjanje učnega procesa. Učenci aktivno sodelujejo v vseh fazah učnega procesa, od načrtovanja do izvajanja načrtovanih aktivnosti ter vrednotenja lastnega napredka. Na ta način postane njihov učni proces viden, kar je namen vidnega učenja.

Krog učnega procesa pri formativnem spremljanju

Dostopnost