IZOBRAŽEVALNI CENTER PIKA

Svetovalna služba

Svetovalne delavke:
Polona Lipovec, pedagoginja:
is.senra.tseug@cevopil.anolop
01 5007 157

Katarina Granda, socialna delavka:
is.vv-so@cesajrem.aniratak
01 5007 157

Sonja Domazet, psihologinja:
is.vv-so@tezamod.ajnos
01 5007 156

IC Pika, ki je organizacijska enota Centra Janeza Levca Ljubljana, je leta 2013 ustanovila Mestna občina Ljubljana (MOL). Ukvarja se predvsem s strokovnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki se dnevno srečujejo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.
Poleg seminarjev in delavnic za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju pripravljajo tudi Šolo za starše. Teme izbirajo glede na izražene potrebe strokovnih delavcev in staršev.

Dosedanje teme: avtizem, preprečevanje motečega vedenja- uvod v podporo pozitivnemu vedenju, branje , ocenjevanje otrokovih potreb. V Šoli za starše pa predavanja o samostojnosti otrok, branju, delavnico z vajami za branje ter novi predavanji o spanju predšolskih otrok in pravilih.
Izvajajo tudi različne oblike svetovanj in objavljajo strokovna gradiva v tiskani in elektronski obliki.
Ker se zavedamoIC Pika vabi k spremljanju objav na www.icpika.si.

Dostopnost