Shema šolskega sadja in zelenjave

Shema šolskega sadja in zelenjave

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE

V letošnjem šolskem letu 2023/2024 bo šola ponovno sodelovala v evropskem projektu – šolski shemi razdeljevanja sadja in zelenjave. Vsi učenci naše šole bodo tako dobili zastonj dodaten kos sadja ali zelenjave enkrat do dvakrat tedensko. Ukrep je financiran s strani EU.

Sadje in zelenjava vsebujeta visok delež vode, prehranske vlaknine in drugih zaščitnih snovi kot so vitamini in minerali, ki imajo pomembno vlogo za ohranjanje zdravja. V prehrani bi morali v največji meri uživati sadje in zelenjavo pridelano pri lokalnih kmetih, ki pridelujejo hrano na načine, ki so prijazni človeku, naravi  in okolju (eko pridelava, integralna pridelava). Lokalno pridelano sadje in zelenjava (iz okolice) vsebujeta večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana dlje časa. Pri živilih, ko so dlje časa skladiščena, se bistveno zmanjša njihova hranilna in biološka vrednost ter kakovost. Da bi se učenci bolj zdravo prehranjevali, je Evropska komisija sprejela ukrep Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠS), ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja pri uživanju sadja in zelenjave.

SŠS je ukrep skupne kmetijske politike EU. Namen tega ukrepa je povečati porabo sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd). V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Na naši šoli bomo tako vsem učencem enkrat do dvakrat tedensko brezplačno razdelili sezonsko sadje ali zelenjavo. Po navadi imamo sredo rezervirano za sadni odmor – dejavnost bo označena na jedilniku. Prednost bomo dajali sadju in zelenjavi ekološkega izvora. Shema šolskega sadja in zelenjave bo podprta tudi z izobraževalnimi dejavnostmi (izdelovali bomo plakate, barvali pobarvanke s sadno-zelenjavno vsebino, se kaj novega naučili o sadju in zelenjavi, delali praktične vaje – smutije, sadne solate, imeli tematske razredne ure, …).

Ena od zahtev projekta je, da šola izobesi plakat, s katerim pokaže svoje sodelovanje v projektu. V  priloženih slikicah lahko vidimo, kako so učenci 4. c razreda naredili plakat, ta pa že visi na oglasni tabli naše šole.

Več o projektu si lahko preberete na:

https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/

 IZDELAVA PLAKATA ZA ŠOLSKO SHEMO

Dostopnost