Druge oblike pomoči

Botrstvo Humanitarni program Botrstvo v Sloveniji (https://www.boter.si/ ) je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrokom in mladostnikom, ki živijo v Sloveniji. Je način pomoči otrokom in mladostnikom, ki so zaradi težke materialne, socialne, zdravstvene ali...

Šolski prevozi

Pravice do subvencije za šolske prevoze,  za urbano ali šolski avtobus, se podeljujejo v skladu z zakonodajo, torej v skladu z veljavnim 56. členom Zakona o OŠ  iz razloga nevarna šolska pot ali oddaljenost od matične šole. Otrok je upravičen do subvencije za prevoz,...

Subvencija prehrane

Šolsko   prehrano   urejata   Zakon   o   šolski   prehrani (Uradni list RS št. 3/2013) in Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/2012). Vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila staršem ni potrebno oddajati, saj bo šola upoštevala...

Subvencije šole v naravi

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi (Ur. l. RS 61/ 2004) imate starši možnost zaprositi za subvencioniranje. Do subvencije šole v naravi oziroma strnjenega tečaja plavanja so upravičeni učenci iz družin, ki izpolnjujejo določene kriterije, navedene...
Dostopnost