Šolski prevozi

Pravice do subvencije za šolske prevoze,  za urbano ali šolski avtobus, se podeljujejo v skladu z zakonodajo, torej v skladu z veljavnim 56. členom Zakona o OŠ  iz razloga nevarna šolska pot ali oddaljenost od matične šole. Otrok je upravičen do subvencije za prevoz, če je upravičenec do subvencije v matični OŠ – iz razloga nevarna šolska pot ali oddaljenost od šole (okoliš šole, kjer ima stalno bivališče).

V našem šolskem okolišu nimamo poti, ki bi bile prepoznane kot nevarne, zato ne organiziramo brezplačnih šolskih prevozov.

Učence, ki so vpisani na našo šolo z vlogo in nimajo stalnega prebivališča v šolskem okolišu OŠ Valentina Vodnika, izpolnjujejo pa omenjene pogoje, lahko predlagamo za subvencijo nakupa urbane. Šole same v nobenem primeru ne subvencionirajo nakupa urbane za učence, so le predlagatelj upravičencev.

V primeru, da menite, da vaš otrok izpolnjuje omenjene kriterije, se obrnite na socialno delavko Katarino Granda, is.vv-so@adnarg.aniratak.

Dostopnost