Vpis v 1. razred

POSTOPEK VPISA V PRVI RAZRED

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, prejmejo vabilo za vpis konec meseca januarja.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši morate vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. (SOKOL – pregled šolskih okolišev in demografskih podatkov (edus.si))

POSTOPEK PREPISA NA DRUGO ŠOLO

V skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli lahko starši vpišete otroka v prvi razred zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivate (v drugo šolo), če izbrana šola s tem soglaša.

Vpis v šolo zunaj matičnega šolskega okoliša se izvede tako, da starši najprej vpišete otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, na izbrano šolo pa vložite vlogo za prepis.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo, a ne živite v našem šolskem okolišu. Najprej morate otroka vpisati na matično šolo, kamor spadate, nato pa pri nas vložite pisno Vlogo za prepis v 1. razred, v kateri navedete vzroke za vašo odločitev. Vlogo morate oddati najkasneje štirinajst dni od izvedbe vpisa. Na podlagi podane vloge se bomo posvetovali z matično šolo in vas obvestili o možnostih vpisa k nam.

ODLOŽITEV ŠOLANJA

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli se otroku lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oz. na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa do konca meseca februarja nasloviti pisno Vlogo za odložitev začetka šolanja, na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo.

O  ugotovitvah komisije, ki jo imenuje ravnatelj, boste starši obveščeni do konca meseca maja z odločbo.

Če ima vaš otrok že veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kako drugače obravnavan, prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja.

Za več informacij ali morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete na šolsko pedagoginjo Polono Lipovec, za odložitev šolanja pa na šolsko psihologinjo Jernejo Malis.

Dostopnost