Vpis v srednje šole

Karierna  orientacija je namenjena odkrivanju poklicnih ciljev in možnostih nadaljnjega šolanja. Odločitve skušamo olajšati z nudenjem informacij o različnih programih srednjih šol, trgu dela, vpisnih pogojih posameznih srednjih šol, možnostih zaposlitve, štipendiranju, različnih študijih in drugih oblikah izobraževanja.
Za ustrezno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja.
V okviru karierne orientacije na šoli se povezujemo z zunanjimi institucijami – srednjimi šolami, Zavodom RS za zaposlovanje in Zdravstvenim domom.

 • Aktivnosti, ki potekajo v šoli v zvezi s karierno orientacijo:
  skupinsko svetovanje učencem 8. in 9. razreda,
  individualni in skupinski razgovori pri svetovalni delavki Katarini Granda,
  individualno iskanje informacij o posameznih programih, srednjih šolah in poklicih,
  informativni sestanek za starše 9. razreda – septembra in februarja,
  predstavitve posameznih srednjih šol in poklicev za učence 9. razreda,
  vprašalnik o poklicni poti – VPP,
  delavnice ZRSZ v 9. razredih,
  obisk Informative za 9.r
 • Vse zbrane informacije in aktualne novice so dostopne na

Karierna orientacija in vpis v srednje šole (padlet.com)

Dostopnost